DE HUISFILOSOOF

Voor leiders die het inzicht hebben dat wijsheid start met zelfkennis.

De wereld verandert en organisaties moeten daarin mee. Winst en efficiency blijven belangrijk maar de focus verschuift naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van medewerkers en aandacht voor vitaliteit, welzijn, integriteit en diversiteit zijn niet langer softe thema’s, maar leiden juist tot concurrentievoordeel. Dit levert de nodige vragen op en is stof tot nadenken. Dat vraagt om professionals en leiders met een scherpe blik, die zelf goed kunnen denken. Die inzien dat het kan verschillen wat zijzelf en anderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Om voor hun medewerkers duurzame inzetbaarheid te genereren en zo mens en organisatie laten floreren.

 

Noten kraken
Veel mensen blijven aarzelen, willen alle informatie op tafel hebben voordat ze een besluit nemen. Maar volledigheid is er nooit, dus moet je besluitvaardig zijn. Dat is karakteristiek voor leiderschap. Om dat te ontwikkelen, heb je veelal ook iets nodig wat je vakinhoudelijke kennis overstijgt, namelijk reflectie en verruiming van je eigen blik. Hierdoor kun je vrijer denken en je eigen leiderschapsstijl verder ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

 

Stel de leiders van vandaag en morgen vragen die er echt toe doen
Werken aan nieuw, wijs leiderschap vergt veel. Zoals zelfkennis en de moed hebben om ruimte te geven aan anderen en afwijkende ideeën. Menig leider ontmoet daarbij zichzelf. Een denksessie is uitermate geschikt voor (young) professionals, leiders, bestuurders en ondernemers die de waarde erkennen van wijsheid. Die weten waar hun kracht en hun zwakte ligt. Die niet gebaat zijn bij een ja-knikker. Ze zijn juist op zoek naar iemand die aan hun vragen stelt en die hen flink aan het denken zet. Zij willen vanuit hun rol en verantwoordelijkheid een brede blik willen ontwikkelen op vraagstukken van medewerkers, teams, organisaties en zichzelf.

 

Voor leiders [dus] die het inzicht hebben dat wijsheid start met zelfkennis.