WERKWIJZE

Wat je altijd al wilde leren.

Goed kunnen denken, dat is best handig als het gaat over dat wat er in jouw leven echt toe doet. Voor jou persoonlijk, in relaties en in je werk. De methode richt zich op het verbeteren en verfijnen van je denken. Als je in beeld krijgt hoe je denkt, word je wijzer.

 

Het verlangen om wijzer te worden, daar draait het om. Dat kan uiteraard over een actuele kwestie gaan. Dikwijls levert een denkonderzoek en de wijsheid die daaruit volgt iets op ten aanzien van die kwestie. Dat is mooi meegenomen, maar daar gaat het in een filosofisch onderzoek niet om. De werkwijze van een filosofisch practicus is erop gericht om je wijsheid te laten groeien. Door het stellen van goede vragen onderzoek je je eigen denken en dat kan daardoor verbeteren.

 

De vraag staat centraal
Een één-op-één denksessie start en eindigt met een vraag. De vraag waarop je nog geen antwoord hebt, maar wat je wel graag wilt weten. Zo gaan de gesprekken van vraag-naar-vraag en dat stelt je in staat om je denken te trainen, te verbeteren en te verfijnen.

 

Je wordt aangemoedigd om je denken stevig op de proef te stellen, vast te lopen. Dat is juist niet erg, want onder zorgvuldige begeleiding bereik je op die manier de grenzen van je denken om daar vervolgens doorheen te breken. Dan kun je zeggen dat je iets wijzer bent geworden.

 

Breek uit je denkraam
Een sterke motivatie komt van pas, want een denkonderzoek is niet per se gemakkelijk en eist vaak dat je lang gekoesterde ideeën loslaat. Maak je als resultaat van de gesprekken een sprong in je denken, dan kan ook van alles in beweging komen met betrekking tot de kwestie waarmee je begon.